વેરહાઉસિંગ શું છે?

વેરહાઉસિંગ શું છે? સંપૂર્ણ માર્ગદર્શિકા

વેરહાઉસિંગ એ વેરહાઉસમાં માલ સંગ્રહ કરવાની પ્રક્રિયાનો ઉલ્લેખ કરે છે. વેરહાઉસિંગ એ વ્યવસાયમાં ઇન્વેન્ટરીના સંગ્રહ સાથે સંકળાયેલી પ્રવૃત્તિઓનો વ્યાપક સમૂહ છે.

વેરહાઉસ એ મૂળભૂત રીતે એવી જગ્યા છે જે અમુક માલસામાનના સંગ્રહ માટે બાંધવામાં આવે છે. આ રીતે વેરહાઉસિંગનો અર્થ એ છે કે માલનો સંગ્રહ કરવો કે જેનો વધુ ઉપયોગ વિતરણ અને અન્ય પ્રવૃત્તિઓ માટે કરવામાં આવશે.

નાના ઘર આધારિત વ્યવસાય માટે, વેરહાઉસિંગ ફાજલ રૂમમાં કરી શકાય છે, જ્યારે મોટા અને સુસ્થાપિત વ્યવસાય માટે, એક અલગ બિલ્ડિંગ અથવા વેરહાઉસિંગ કેન્દ્રની જરૂર પડી શકે છે.

ઘણા વ્યવસાયો કે જેમની પાસે ઉત્પાદનો સ્ટોર કરવા માટે જગ્યા નથી હોતી આ સેવાઓને આઉટસોર્સ કરે છે અને ભાડે રાખે છે તૃતીય પક્ષ વેરહાઉસિંગ સેવા આપનાર. 3PL માલસામાનનો સંગ્રહ કરવામાં મદદ કરે છે અને અમુક ફી માટે અનુસરતી પ્રક્રિયાનું સંચાલન કરે છે. 

ચિહ્ન

ઈકોમર્સ વેરહાઉસિંગ: મેનેજરો માટે સર્વસમાવેશક માર્ગદર્શિકા

વધુ વાંચો
ચિહ્ન

સપ્લાય ચેઇન મેનેજમેન્ટ માટે વેરહાઉસિંગ શા માટે ગંભીર છે તે 6 કારણો

વધુ વાંચો
બેનર

બેનર
લોગો

તમારા ઇકોમર્સ વ્યવસાય માટે એક ઓલ-ઇન-વન ઇકોમર્સ સોલ્યુશન