એમએચએ માર્ગદર્શિકા મુજબ, અમે 18 મી મેથી રેડ ઝોનમાં બિન-આવશ્યક ચીજોની શીપીંગ ફરી શરૂ કરી રહ્યા છીએ. સેવાઓ નારંગી અને લીલા ઝોનમાં હંમેશની જેમ ચાલશે. કોઈપણ માલને કન્ટિમેન્ટ ઝોનમાં મોકલવામાં આવતો નથી વધુ શીખો.

3 મિનિટ વાંચ્યા

શું તમે આ શીપીંગ શરતોથી વાકેફ છો? ભાગ II

એપ્રિલ 15, 2019

by પૂણેત ભલ્લા

3 મિનિટ વાંચ્યા

તમારી કુરિયર કંપની જાણો: ફેડએક્સ શિપિંગ

સપ્ટેમ્બર 13, 2019

by પૂણેત ભલ્લા