એમએચએ માર્ગદર્શિકા મુજબ, અમે 18 મી મેથી રેડ ઝોનમાં બિન-આવશ્યક ચીજોની શીપીંગ ફરી શરૂ કરી રહ્યા છીએ. સેવાઓ નારંગી અને લીલા ઝોનમાં હંમેશની જેમ ચાલશે. કોઈપણ માલને કન્ટિમેન્ટ ઝોનમાં મોકલવામાં આવતો નથી વધુ શીખો.

3 મિનિટ વાંચ્યા

રીટર્ન કરેલી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવાની તકનીકો

ઓગસ્ટ 2, 2019

by પૂણેત ભલ્લા

3 મિનિટ વાંચ્યા

શિપિંગ અને ડિલિવરી વચ્ચે તફાવત - એક સરખામણી

જુલાઈ 17, 2019

by પૂણેત ભલ્લા

3 મિનિટ વાંચ્યા

કેશ ઓન ડિલિવરી (સીઓડી) કેવી રીતે કાર્ય કરે છે?

ઓગસ્ટ 14, 2019

by પૂણેત ભલ્લા