शिप्रॉकेट व्यापारी करार

26 ऑक्टोबर, 2016 नंतर साइन अप करणार्या वापरकर्त्यांसाठी.