శివాని సింగ్

వద్ద ఉత్పత్తి విశ్లేషకుడు Shiprocket

శివాని సింగ్

వద్ద ఉత్పత్తి విశ్లేషకుడు Shiprocket

మా గురించి

శివాని సింగ్ షిప్రోకెట్‌లో రచయిత్రి, అతను కొత్త ఫీచర్‌లు మరియు ఉత్పత్తి అప్‌డేట్‌ల గురించి విక్రేతలకు అప్‌డేట్ చేయడానికి ఇష్టపడతాడు, ఇది షిప్రోకెట్‌కి ఉత్తమ కామర్స్ అనుభవాన్ని అందించడానికి దాని లక్ష్యానికి ఒక అడుగు దగ్గరగా ఉండటానికి సహాయపడుతుంది.

శివాని సింగ్ పోస్ట్‌లు

చదివేందుకు నిమిషాలు

మార్చి 2023 నుండి ఉత్పత్తి ముఖ్యాంశాలు

Mar 29, 2023

by శివాని సింగ్

చదివేందుకు నిమిషాలు

జనవరి 2023 నుండి ఉత్పత్తి ముఖ్యాంశాలు 

ఫిబ్రవరి 3, 2023

by శివాని సింగ్

చదివేందుకు నిమిషాలు

డిసెంబర్ 2022 నుండి ఉత్పత్తి ముఖ్యాంశాలు

జన్ 4, 2023

by శివాని సింగ్

చదివేందుకు నిమిషాలు

నవంబర్ 2022 నుండి ఉత్పత్తి ముఖ్యాంశాలు

Nov 30, 2022

by శివాని సింగ్

చదివేందుకు నిమిషాలు

సెప్టెంబర్ 2022 నుండి ఉత్పత్తి ముఖ్యాంశాలు

అక్టోబర్ 3, 2022

by శివాని సింగ్

చదివేందుకు నిమిషాలు

ఆగస్టు 2022 నుండి ఉత్పత్తి ముఖ్యాంశాలు

Sep 1, 2022

by శివాని సింగ్

చదివేందుకు నిమిషాలు

జూలై 2022 నుండి ఉత్పత్తి ముఖ్యాంశాలు

Aug 5, 2022

by శివాని సింగ్