ఆర్డర్ నెరవేర్చడానికి పూర్తి గైడ్

2021 నాటికి ప్రపంచవ్యాప్త రిటైల్ కామర్స్ అమ్మకాలు 4.9 XNUMX ట్రిలియన్లకు చేరుకుంటాయని గణాంకాలు సూచిస్తున్నాయి.

ఈ సంఖ్యలు ఎప్పటికప్పుడు పెరుగుతున్న కామర్స్ మార్కెట్‌కు అద్భుతమైన రుజువు. ఆర్డర్ నెరవేర్పు అనేది ప్రతి కామర్స్ వ్యాపారంలో ఒక భాగం మరియు మీ వ్యాపారాన్ని తయారు చేసే లేదా విచ్ఛిన్నం చేసే అవకాశం ఉంది.

ఈ కారణంగా, మీరు నెరవేర్చడానికి మీ ఉత్తమమైనదాన్ని ఇవ్వడం మరియు అడుగడుగునా కస్టమర్‌కు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం తప్పనిసరి.

ఆర్డర్ నెరవేర్పు యొక్క 7 ముఖ్య దశలను అర్థం చేసుకోండి, వీటిని ఎలా సమర్ధవంతంగా పొందాలో మరియు చాలా మంది అమ్మకందారులు తమ కస్టమర్లను ఆకట్టుకోవడంలో ఎందుకు విఫలమవుతున్నారో అర్థం చేసుకోండి.

  మీ చేతులను పొందండి-

 • ఆర్డర్ నెరవేర్పు యొక్క ముఖ్య దశలు
 • కామర్స్ వ్యాపారం కోసం ఏస్ ఆర్డర్ నెరవేర్పు ఎలా?
 • క్రమం నెరవేర్చడంలో విక్రేతలు చేసిన సాధారణ తప్పులు
 • మీ ఆర్డర్‌లను మెరుగ్గా అందించడంలో మీకు సహాయపడటంలో 3 పిఎల్ కంపెనీల పాత్ర
మా ఇబుక్‌కు ప్రాప్యత పొందండి

  ఆర్డర్ నెరవేర్చడానికి పూర్తి గైడ్

  మా ఇబుక్‌కు ప్రాప్యత పొందండి

   2021 నాటికి ప్రపంచవ్యాప్త రిటైల్ కామర్స్ అమ్మకాలు 4.9 XNUMX ట్రిలియన్లకు చేరుకుంటాయని గణాంకాలు సూచిస్తున్నాయి.

   ఈ సంఖ్యలు ఎప్పటికప్పుడు పెరుగుతున్న కామర్స్ మార్కెట్‌కు అద్భుతమైన రుజువు. ఆర్డర్ నెరవేర్పు అనేది ప్రతి కామర్స్ వ్యాపారంలో ఒక భాగం మరియు మీ వ్యాపారాన్ని తయారు చేసే లేదా విచ్ఛిన్నం చేసే అవకాశం ఉంది.

   ఈ కారణంగా, మీరు నెరవేర్చడానికి మీ ఉత్తమమైనదాన్ని ఇవ్వడం మరియు అడుగడుగునా కస్టమర్‌కు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం తప్పనిసరి.

   ఆర్డర్ నెరవేర్పు యొక్క 7 ముఖ్య దశలను అర్థం చేసుకోండి, వీటిని ఎలా సమర్ధవంతంగా పొందాలో మరియు చాలా మంది అమ్మకందారులు తమ కస్టమర్లను ఆకట్టుకోవడంలో ఎందుకు విఫలమవుతున్నారో అర్థం చేసుకోండి.

    మీ చేతులను పొందండి-

   • ఆర్డర్ నెరవేర్పు యొక్క ముఖ్య దశలు
   • కామర్స్ వ్యాపారం కోసం ఏస్ ఆర్డర్ నెరవేర్పు ఎలా?
   • క్రమం నెరవేర్చడంలో విక్రేతలు చేసిన సాధారణ తప్పులు
   • మీ ఆర్డర్‌లను మెరుగ్గా అందించడంలో మీకు సహాయపడటంలో 3 పిఎల్ కంపెనీల పాత్ర