શિપ્રૉકેટ

એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો

શિપરોકેટ અનુભવ જીવો

નીતિ પાલન

શિપરોકેટ લોજિસ્ટિક્સ વિક્રેતા એપ્લિકેશન ONDC નેટવર્ક પર કોઈપણ લોજિસ્ટિક્સ ખરીદનાર પ્રત્યે કોઈપણ પ્રકારની વિભેદક સારવારમાં જોડાતી નથી.

03 ઓક્ટોબર 2023 ના રોજ અપડેટ થયેલ

કોઈપણ પ્રશ્નો માટે, કૃપા કરીને સંપર્ક કરો [ઇમેઇલ સુરક્ષિત].