એમએચએ માર્ગદર્શિકા મુજબ, અમે 18 મી મેથી રેડ ઝોનમાં બિન-આવશ્યક ચીજોની શીપીંગ ફરી શરૂ કરી રહ્યા છીએ. સેવાઓ નારંગી અને લીલા ઝોનમાં હંમેશની જેમ ચાલશે. કોઈપણ માલને કન્ટિમેન્ટ ઝોનમાં મોકલવામાં આવતો નથી વધુ શીખો.

5 મિનિટ વાંચ્યા

ઝડપી ઓર્ડર પરિપૂર્ણતા માટે - બેચ ચૂંટવું

22 શકે છે, 2020

by દેબરપીતા સેન

5 મિનિટ વાંચ્યા

ડોર ટુ ડોર ડિલિવરી સર્વિસ અને તેનું મહત્વ સમજવું

12 શકે છે, 2020

by શ્રીતિ અરોરા