એમએચએ માર્ગદર્શિકા મુજબ, અમે 18 મી મેથી રેડ ઝોનમાં બિન-આવશ્યક ચીજોની શીપીંગ ફરી શરૂ કરી રહ્યા છીએ. સેવાઓ નારંગી અને લીલા ઝોનમાં હંમેશની જેમ ચાલશે. કોઈપણ માલને કન્ટિમેન્ટ ઝોનમાં મોકલવામાં આવતો નથી વધુ શીખો.

3 મિનિટ વાંચ્યા

ઇન્ટરનેશનલ શિપિંગ માટે 5 ક્વિક ટિપ્સ

ફેબ્રુઆરી 26, 2019

by પૂણેત ભલ્લા