એમએચએ માર્ગદર્શિકા મુજબ, અમે 18 મી મેથી રેડ ઝોનમાં બિન-આવશ્યક ચીજોની શીપીંગ ફરી શરૂ કરી રહ્યા છીએ. સેવાઓ નારંગી અને લીલા ઝોનમાં હંમેશની જેમ ચાલશે. કોઈપણ માલને કન્ટિમેન્ટ ઝોનમાં મોકલવામાં આવતો નથી વધુ શીખો.

4 મિનિટ વાંચ્યા

ભારતમાં ઈકોમર્સ કંપની કેવી રીતે શરૂ કરવી

ડિસેમ્બર 10, 2019

by પૂણેત ભલ્લા